Rentgen

Jak działa obrazowanie metodą zdjęcia rentgenowskiego?

Zdjęcia rentgenowskie powstają na skutek różnej zdolności tkanek do pochłaniania promieniowania rentgenowskiego. Metoda szczególnie przydatna do obrazowania kości ze względu na dużą różnicę w pochłanianiu promieniowania przez tkanki miękkie i kości. W celu lepszego obrazowania niektórych struktur w badaniu wykorzystuje się środki cieniujące.
Badania RTG są wykonywane wyłącznie na skierowanie lekarskie.

Puszczykowo

Szpital w Puszczykowie

ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

61 89 84 023

rtg@szpitalwpuszczykowie.com.pl

Cennik zdjęć RTG - czaszka

Bródka - osiowe 35
Czaszka - a-p i boczne 45
Czaszka - osiowe 40
Kość nosowa - boczne 30
Łuk jarzmowy 30
Oczodoły - a-p i boczne 45
Oczodoły (ciało obce) 45
Siodło tureckie 35
Staw skroniowo-żuchwowy - boczne (jedna strona) 40
Staw skroniowo-żuchwowy - czynnościowe (jedna strona) 45
Stawy skroniowo-żuchwowe obustronnie - boczne 40
Stawy skroniowo-żuchwowe obustronnie - czynnościowe 55
Tchawica - boczne 35
Tchawica - a-p 35
Tchawica - a-p i boczne 45
Twarzoczaszka 35
Uszy wg Schullera 45
Uszy wg Stenwersa 45
Zatoki - a-p 35
Zatoki - boczne 35
Żuchwa - a-p 35
Żuchwa - a-p i boczne 40
Żuchwa - boczne lub skośne 35

Cennik zdjęć RTG - klatka piersiowa

Klatka piersiowa - p-a 40
Klatka piersiowa - p-a i boczne 50
Klatka piersiowa - p-a i boczne z kontrastem 55
Klatka piersiowa - boczne 40
Klatka piersiowa - boczne z kontrastem <50
Mostek - a-p i boczne 45
Mostek - boczne 40
Żebra jedna strona - dwie projekcje 45
Żebra jedna strona - jedna projekcja 40
Żebra obustronnie - dwie projekcje 50
Żebra obustronnie - jedna projekcja 45
Szczyty płuc - a-p 40

Cennik zdjęć RTG - jama brzuszna

Jama brzuszna - a-p 40
Jama brzuszna w pozycji stojącej 40
Jama brzuszna poziomą wiązką promieni 45

Cennik zdjęć RTG - kończyna górna

Kciuk - a-p i boczne 30
Kości ramienne obustronnie - zdjęcie transtorakalne 65
Kości ramienne obustronnie ze stawami barkowymi - a-p 60
Kości ramienne obustronnie ze stawami łokciowymi - a-p i boczne 65
Kość ramienna - zdjęcie transtorakalne 45
Kość ramienna ze stawem barkowym - a-p 40
Kość ramienna ze stawem barkowym - a-p i boczne 45
Kość ramienna ze stawem łokciowym - a-p i boczne 45
Łopatka - a-p i boczne 45
Łopatka - boczne 40
Łopatki obustronnie - a-p i boczne 60
Nadgarstek - a-p i boczne 35
Nadgarstek - a-p i skos 35
Nadgarstek - zdjęcie celowane na wybraną kość 35
Nadgarstki obustronnie - a-p (wiek kostny) 40
Nadgarstki obustronnie - a-p i boczne 50
Nadgarstki obustronnie - a-p i skos 50
Obojczyk - a-p 35
Obojczyk - ap i osiowe 40
Obojczyk - osiowe 35
Obojczyki obustronnie - a-p 45
Obojczyki obustronnie - a-p i osiowe 50
Obojczyki obustronnie - osiowe 45
Palce obu rąk 35
Palce ręki jednej 30
Pojedynczy palec ręki - a-p i boczne 30
Przedramię ze stawem łokciowym - a-p i boczne 45
Przedramię ze stawem nadgarstkowym - a-p i boczne 45
Przedramiona ze stawem łokciowym obustronnie - a-p i boczne 50
Przedramiona ze stawem nadgarstkowym obustronnie - a-p i boczne 50
Ręce obustronnie - a-p i skos 50
Ręka - a-p i skos 40
Staw barkowy - "Y" 40
Staw barkowy - a-p 40
Staw barkowy - osiowe 40
Staw barkowy - osiowe kąt 30 40
Staw łokciowy - a-p i boczne 45
Stawy barkowe obustronnie - a-p 45
Stawy barkowe obustronnie - osiowe 45
Stawy barkowe obustronnie - osiowe kąt 30 45
Stawy barkowe obustronnie - "Y" 50
Stawy łokciowe obustronnie - a-p i boczne 50
Wyrostek łokciowy - osiowe 35
Wyrostki łokciowe obustronnie - osiowe 45

Cennik zdjęć RTG - kończyna dolna

Kciuk - a-p i boczne 30
Kości ramienne obustronnie - zdjęcie transtorakalne 65
Kości ramienne obustronnie ze stawami barkowymi - a-p 60
Kości ramienne obustronnie ze stawami łokciowymi - a-p i boczne 65
Kość ramienna - zdjęcie transtorakalne 45
Kość ramienna ze stawem barkowym - a-p 40
Kość ramienna ze stawem barkowym - a-p i boczne 45
Kość ramienna ze stawem łokciowym - a-p i boczne 45
Łopatka - a-p i boczne 45
Łopatka - boczne 40
Łopatki obustronnie - a-p i boczne 60
Nadgarstek - a-p i boczne 35
Nadgarstek - a-p i skos 35
Nadgarstek - zdjęcie celowane na wybraną kość 35
Nadgarstki obustronnie - a-p (wiek kostny) 40
Nadgarstki obustronnie - a-p i boczne 50
Nadgarstki obustronnie - a-p i skos 50
Obojczyk - a-p 35
Obojczyk - ap i osiowe 40
Obojczyk - osiowe 35
Obojczyki obustronnie - a-p 45
Obojczyki obustronnie - a-p i osiowe 50
Obojczyki obustronnie - osiowe 45
Palce obu rąk 35
Palce ręki jednej 30
Pojedynczy palec ręki - a-p i boczne 30
Przedramię ze stawem łokciowym - a-p i boczne 45
Przedramię ze stawem nadgarstkowym - a-p i boczne 45
Przedramiona ze stawem łokciowym obustronnie - a-p i boczne 50
Przedramiona ze stawem nadgarstkowym obustronnie - a-p i boczne 50
Ręce obustronnie - a-p i skos 50
Ręka - a-p i skos 40
Staw barkowy - "Y" 40
Staw barkowy - a-p 40
Staw barkowy - osiowe 40
Staw barkowy - osiowe kąt 30 40
Staw łokciowy - a-p i boczne 45
Stawy barkowe obustronnie - a-p 45
Stawy barkowe obustronnie - osiowe 45
Stawy barkowe obustronnie - osiowe kąt 30 45
Stawy barkowe obustronnie - "Y" 50
Stawy łokciowe obustronnie - a-p i boczne 50
Wyrostek łokciowy - osiowe 35
Wyrostki łokciowe obustronnie - osiowe 45

Cennik zdjęć RTG - miednica

Miednica - a-p 45
Miednica - osiowe 45
Miednica mała (pęcherz) 45

Cennik zdjęć RTG - kręgosłup

Kręgosłup - skolioza 55
Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy - a-p i boczne 55
Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy - boczne 50
Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy - czynnościowe 60
Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy - skosy 45
Kręgosłup piersiowy - a-p i boczne 50
Kręgosłup piersiowy - boczne 45
Kręgosłup szyjny - a-p i boczne 50
Kręgosłup szyjny - boczne 45
Kręgosłup szyjny - celowane na ząb obrotnika 35
Kręgosłup szyjny - czynnościowe 50
Kręgosłup szyjny - skosy 45

Cennik innych badań pod kontrolą RTG

Przeglądowe zdjęcie nerek i pęcherza 40
Urografia dożylna 180