Rezonans magnetyczny

Rezonans Magnetyczny

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego pozwala na uzyskanie zdjęć, które z dokładnością do kilku milimetrów pozwalają na zaawansowaną diagnostykę szeregu problemów medycznych. Badanie to jest szczególnie przydatne do wykrywania zmian chorobowych w tkankach, zwłaszcza zasłoniętych kośćmi, stąd ta metoda diagnostyki największe zastosowanie znajduje w badaniach głowy, a zwłaszcza mózgu. Rezonans magnetyczny stosuje się w sytuacjach, kiedy konieczne jest pogłębienie diagnostyki lub kiedy wynik badania tomografii komputerowej jest niejednoznaczny lub wątpliwy.

Jak działa obrazowanie metodą rezonansu magentycznego?

Rezonans magnetyczny wykorzystuje właściwości protonów wodoru, które w odpowiednio silnym polu magnetycznym ulegają namagnesowaniu. Budowa tkanek ludzkich charakteryzuje się różnym stopniem zawartości wody, co też powoduje różne natężenie sygnału w badaniu, dając obraz składający się z jaśniejszych i ciemniejszych partii.

Przeciwwskazania

  • wszczepiony rozrusznik serca,
  • metalowe ciała obce w tkankach miękkich (np. klipsy naczyniowe po operacjach laparoskopowych lub odłamki w sąsiedztwie naczyń, narządów miąższowych lub w oku, płytki ortopedyczne, itp. – nie dotyczy Pacjentów posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do badania w 1,5 T aparacie z danym wszczepem lub ciałem obcym).
  • klaustrofobia

Przygotowanie do badania rezonansem magnetycznym

Ważne jest, aby wejść do pracowni w luźnym ubraniu pozbawionym metalowych elementów np. guzików, a także innych metalowych przedmiotów, np. paska, zegarka, kluczy czy biżuterii. Poza pracownią należy również zostawić karty płatnicze i telefony komórkowe (mogą one ulec rozmagnesowaniu).

W przypadku badania głowy i oczodołów należy zrezygnować z makijażu i lakieru do włosów. Proszę również pamiętać o zmyciu kremu czy balsamu do ciała. Kosmetyki te, często zawierają drobinki metali, które fałszują wyniki.

Przed badaniem wolno zażywać leki. Badanie można wykonywać w każdym momencie cyklu miesięcznego, także w trakcie miesiączki. Nie ma przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów bezpośrednio po badaniu.

Prosimy o zgłoszenie się na wizytę 15 minut wcześniej w celu wypełnienia kwestionariusza.

Co należy zgłosić wykonującemu badanie?

  • posiadanie rozrusznika serca, tatuażu lub innych metalowych części w organizmie,
  • rozpoznanie wcześniej alergii lub wystąpienie w przeszłości jakichkolwiek reakcji uczuleniowych na leki lub środki kontrastowe,
  • klaustrofobia,
  • skłonność do krwawień (skaza krwotoczna) w przypadku stosowania dożylnych środków kontrastowych,
  • choroby nerek.

W czasie badania należy zgłosić:

  • wszelkie nagłe dolegliwości (np. uczucie klaustrofobii),
  • jakiekolwiek objawy po podaniu dożylnego środka cieniującego (duszność, zawroty głowy, nudności).

Umów wizytę w wybranej placówce

Puszczykowo

NZON Szpital w Puszczykowie

ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

61 89 84 220

rejestracja.puszczykowo@arterieart.com

Cennik badań rezonansem magnetycznym (PLN)

Głowa 550
Głowa + angio (z programem naczyniowym) 650
Głowa + kontrast 700
Głowa + angio + kontrast 800
Angio głowy (wyłącznie naczyniówka) 250
Kręgosłup I odcinek (szyjny lub piersiowy lub lędźwiowy) 550
Kręgosłup II odcinki 900
Cały kręgosłup III odcinki 1150
Jama Brzuszna 550
Jama Brzuszna + MRCP (cholangiografia) 800
Jama brzuszna + kontrast 700
Miednica 550
Miednica + kontrast 700
Klatka piersiowa 550
Klatka piersiowa + kontrast 700
Stawy (jeden staw) 520
Stawy (dwa) 850
Stawy biodrowe (porównawczo) 600
Badanie naczyniowe bez kontrastu (np. TT. Szyjne) 400
Mammografia MR z kontrastem 740
Badanie tkanek miękkich (szyja, udo, podudzie itp.) 550
Badanie 2 okolic anatom. innych niż kręgosłup (np. głowa + kr. C) 900
Badanie WHOLE BODY 990
Kontrast 150
Top