Rentgen

Rentgen

Jak działa obrazowanie metodą zdjęcia rentgenowskiego?

Zdjęcia rentgenowskie powstają na skutek różnej zdolności tkanek do pochłaniania promieniowania rentgenowskiego. Metoda szczególnie przydatna do obrazowania kości ze względu na dużą różnicę w pochłanianiu promieniowania przez tkanki miękkie i kości. W celu lepszego obrazowania niektórych struktur w badaniu wykorzystuje się środki cieniujące.
Badania RTG są wykonywane wyłącznie na skierowanie lekarskie.

Puszczykowo

Szpital w Puszczykowie

ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

61 89 84 023

rtg@szpitalwpuszczykowie.com.pl

Cennik zdjęć RTG - czaszka

Bródka - osiowe 35
Czaszka - a-p i boczne 45
Czaszka - osiowe 40
Kość nosowa - boczne 30
Łuk jarzmowy 30
Oczodoły - a-p i boczne 45
Oczodoły (ciało obce) 45
Siodło tureckie 35
Staw skroniowo-żuchwowy - boczne (jedna strona) 40
Staw skroniowo-żuchwowy - czynnościowe (jedna strona) 45
Stawy skroniowo-żuchwowe obustronnie - boczne 40
Stawy skroniowo-żuchwowe obustronnie - czynnościowe 55
Tchawica - boczne 35
Tchawica - a-p 35
Tchawica - a-p i boczne 45
Twarzoczaszka 35
Uszy wg Schullera 45
Uszy wg Stenwersa 45
Zatoki - a-p 35
Zatoki - boczne 35
Żuchwa - a-p 35
Żuchwa - a-p i boczne 40
Żuchwa - boczne lub skośne 35

Cennik zdjęć RTG - klatka piersiowa

Klatka piersiowa - p-a 40
Klatka piersiowa - p-a i boczne 50
Klatka piersiowa - p-a i boczne z kontrastem 55
Klatka piersiowa - boczne 40
Klatka piersiowa - boczne z kontrastem <50
Mostek - a-p i boczne 45
Mostek - boczne 40
Żebra jedna strona - dwie projekcje 45
Żebra jedna strona - jedna projekcja 40
Żebra obustronnie - dwie projekcje 50
Żebra obustronnie - jedna projekcja 45
Szczyty płuc - a-p 40

Cennik zdjęć RTG - jama brzuszna

Jama brzuszna - a-p 40
Jama brzuszna w pozycji stojącej 40
Jama brzuszna poziomą wiązką promieni 45

Cennik zdjęć RTG - kończyna górna

Kciuk - a-p i boczne 30
Kości ramienne obustronnie - zdjęcie transtorakalne 65
Kości ramienne obustronnie ze stawami barkowymi - a-p 60
Kości ramienne obustronnie ze stawami łokciowymi - a-p i boczne 65
Kość ramienna - zdjęcie transtorakalne 45
Kość ramienna ze stawem barkowym - a-p 40
Kość ramienna ze stawem barkowym - a-p i boczne 45
Kość ramienna ze stawem łokciowym - a-p i boczne 45
Łopatka - a-p i boczne 45
Łopatka - boczne 40
Łopatki obustronnie - a-p i boczne 60
Nadgarstek - a-p i boczne 35
Nadgarstek - a-p i skos 35
Nadgarstek - zdjęcie celowane na wybraną kość 35
Nadgarstki obustronnie - a-p (wiek kostny) 40
Nadgarstki obustronnie - a-p i boczne 50
Nadgarstki obustronnie - a-p i skos 50
Obojczyk - a-p 35
Obojczyk - ap i osiowe 40
Obojczyk - osiowe 35
Obojczyki obustronnie - a-p 45
Obojczyki obustronnie - a-p i osiowe 50
Obojczyki obustronnie - osiowe 45
Palce obu rąk 35
Palce ręki jednej 30
Pojedynczy palec ręki - a-p i boczne 30
Przedramię ze stawem łokciowym - a-p i boczne 45
Przedramię ze stawem nadgarstkowym - a-p i boczne 45
Przedramiona ze stawem łokciowym obustronnie - a-p i boczne 50
Przedramiona ze stawem nadgarstkowym obustronnie - a-p i boczne 50
Ręce obustronnie - a-p i skos 50
Ręka - a-p i skos 40
Staw barkowy - "Y" 40
Staw barkowy - a-p 40
Staw barkowy - osiowe 40
Staw barkowy - osiowe kąt 30 40
Staw łokciowy - a-p i boczne 45
Stawy barkowe obustronnie - a-p 45
Stawy barkowe obustronnie - osiowe 45
Stawy barkowe obustronnie - osiowe kąt 30 45
Stawy barkowe obustronnie - "Y" 50
Stawy łokciowe obustronnie - a-p i boczne 50
Wyrostek łokciowy - osiowe 35
Wyrostki łokciowe obustronnie - osiowe 45

Cennik zdjęć RTG - kończyna dolna

Kciuk - a-p i boczne 30
Kości ramienne obustronnie - zdjęcie transtorakalne 65
Kości ramienne obustronnie ze stawami barkowymi - a-p 60
Kości ramienne obustronnie ze stawami łokciowymi - a-p i boczne 65
Kość ramienna - zdjęcie transtorakalne 45
Kość ramienna ze stawem barkowym - a-p 40
Kość ramienna ze stawem barkowym - a-p i boczne 45
Kość ramienna ze stawem łokciowym - a-p i boczne 45
Łopatka - a-p i boczne 45
Łopatka - boczne 40
Łopatki obustronnie - a-p i boczne 60
Nadgarstek - a-p i boczne 35
Nadgarstek - a-p i skos 35
Nadgarstek - zdjęcie celowane na wybraną kość 35
Nadgarstki obustronnie - a-p (wiek kostny) 40
Nadgarstki obustronnie - a-p i boczne 50
Nadgarstki obustronnie - a-p i skos 50
Obojczyk - a-p 35
Obojczyk - ap i osiowe 40
Obojczyk - osiowe 35
Obojczyki obustronnie - a-p 45
Obojczyki obustronnie - a-p i osiowe 50
Obojczyki obustronnie - osiowe 45
Palce obu rąk 35
Palce ręki jednej 30
Pojedynczy palec ręki - a-p i boczne 30
Przedramię ze stawem łokciowym - a-p i boczne 45
Przedramię ze stawem nadgarstkowym - a-p i boczne 45
Przedramiona ze stawem łokciowym obustronnie - a-p i boczne 50
Przedramiona ze stawem nadgarstkowym obustronnie - a-p i boczne 50
Ręce obustronnie - a-p i skos 50
Ręka - a-p i skos 40
Staw barkowy - "Y" 40
Staw barkowy - a-p 40
Staw barkowy - osiowe 40
Staw barkowy - osiowe kąt 30 40
Staw łokciowy - a-p i boczne 45
Stawy barkowe obustronnie - a-p 45
Stawy barkowe obustronnie - osiowe 45
Stawy barkowe obustronnie - osiowe kąt 30 45
Stawy barkowe obustronnie - "Y" 50
Stawy łokciowe obustronnie - a-p i boczne 50
Wyrostek łokciowy - osiowe 35
Wyrostki łokciowe obustronnie - osiowe 45

Cennik zdjęć RTG - miednica

Miednica - a-p 45
Miednica - osiowe 45
Miednica mała (pęcherz) 45

Cennik zdjęć RTG - kręgosłup

Kręgosłup - skolioza 55
Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy - a-p i boczne 55
Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy - boczne 50
Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy - czynnościowe 60
Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy - skosy 45
Kręgosłup piersiowy - a-p i boczne 50
Kręgosłup piersiowy - boczne 45
Kręgosłup szyjny - a-p i boczne 50
Kręgosłup szyjny - boczne 45
Kręgosłup szyjny - celowane na ząb obrotnika 35
Kręgosłup szyjny - czynnościowe 50
Kręgosłup szyjny - skosy 45

Cennik innych badań pod kontrolą RTG

Przeglądowe zdjęcie nerek i pęcherza 40
Urografia dożylna 180