Rentgen

Jak działa obrazowanie metodą zdjęcia rentgenowskiego?

Zdjęcia rentgenowskie powstają na skutek różnej zdolności tkanek do pochłaniania promieniowania rentgenowskiego. Metoda szczególnie przydatna do obrazowania kości ze względu na dużą różnicę w pochłanianiu promieniowania przez tkanki miękkie i kości. W celu lepszego obrazowania niektórych struktur w badaniu wykorzystuje się środki cieniujące.
Badania RTG są wykonywane wyłącznie na skierowanie lekarskie.

Puszczykowo

Szpital w Puszczykowie

ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

61 89 84 023

rtg@szpitalwpuszczykowie.com.pl