Rezonans magnetyczny

Rezonans Magnetyczny

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego pozwala na uzyskanie zdjęć, które z dokładnością do kilku milimetrów pozwalają na zaawansowaną diagnostykę szeregu problemów medycznych. Badanie to jest szczególnie przydatne do wykrywania zmian chorobowych w tkankach, zwłaszcza zasłoniętych kośćmi, stąd ta metoda diagnostyki największe zastosowanie znajduje w badaniach głowy, a zwłaszcza mózgu. Rezonans magnetyczny stosuje się w sytuacjach, kiedy konieczne jest pogłębienie diagnostyki lub kiedy wynik badania tomografii komputerowej jest niejednoznaczny lub wątpliwy.

Jak działa obrazowanie metodą rezonansu magentycznego?

Rezonans magnetyczny wykorzystuje właściwości protonów wodoru, które w odpowiednio silnym polu magnetycznym ulegają namagnesowaniu. Budowa tkanek ludzkich charakteryzuje się różnym stopniem zawartości wody, co też powoduje różne natężenie sygnału w badaniu, dając obraz składający się z jaśniejszych i ciemniejszych partii.

Przeciwwskazania

  • wszczepiony rozrusznik serca,
  • metalowe ciała obce w tkankach miękkich (np. klipsy naczyniowe po operacjach laparoskopowych lub odłamki w sąsiedztwie naczyń, narządów miąższowych lub w oku, płytki ortopedyczne, itp. – nie dotyczy Pacjentów posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do badania w 1,5 T aparacie z danym wszczepem lub ciałem obcym).
  • klaustrofobia

Przygotowanie do badania rezonansem magnetycznym

Ważne jest, aby wejść do pracowni w luźnym ubraniu pozbawionym metalowych elementów np. guzików, a także innych metalowych przedmiotów, np. paska, zegarka, kluczy czy biżuterii. Poza pracownią należy również zostawić karty płatnicze i telefony komórkowe (mogą one ulec rozmagnesowaniu).

W przypadku badania głowy i oczodołów należy zrezygnować z makijażu i lakieru do włosów. Proszę również pamiętać o zmyciu kremu czy balsamu do ciała. Kosmetyki te, często zawierają drobinki metali, które fałszują wyniki.

Przed badaniem wolno zażywać leki. Badanie można wykonywać w każdym momencie cyklu miesięcznego, także w trakcie miesiączki. Nie ma przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów bezpośrednio po badaniu.

Prosimy o zgłoszenie się na wizytę 15 minut wcześniej w celu wypełnienia kwestionariusza.

Co należy zgłosić wykonującemu badanie?

  • posiadanie rozrusznika serca, tatuażu lub innych metalowych części w organizmie,
  • rozpoznanie wcześniej alergii lub wystąpienie w przeszłości jakichkolwiek reakcji uczuleniowych na leki lub środki kontrastowe,
  • klaustrofobia,
  • skłonność do krwawień (skaza krwotoczna) w przypadku stosowania dożylnych środków kontrastowych,
  • choroby nerek.

W czasie badania należy zgłosić:

  • wszelkie nagłe dolegliwości (np. uczucie klaustrofobii),
  • jakiekolwiek objawy po podaniu dożylnego środka cieniującego (duszność, zawroty głowy, nudności).

Umów wizytę w wybranej placówce

Puszczykowo

NZON Szpital w Puszczykowie

ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

61 89 84 220

rejestracja.puszczykowo@arterieart.com

Cennik badań rezonansem magnetycznym (PLN)

Głowa 500
Głowa + angio (z programem naczyniowym) 650
Głowa + przysadka + kontrast 800
Kręgosłup I odcinek (szyjny lub piersiowy lub lędźwiowy) 500
Kręgosłup II odcinki 890
Cały kręgosłup III odcinki 1200
Jama Brzuszna + kontrast 650
Jama Brzuszna + MRCP + kontrast (cholangiografia) 800
MRCP (samo – bez kontrastu) 500
Miednica + kontrast 650
Miednica + prostata + kontrast 800
Stawy (jeden staw) 500
Stawy (dwa) 890
Stawy (jeden staw) 520
Badanie naczyniowe bez kontrastu (np. TT. Szyjne, angio głowy) 360
Badanie tkanek miękkich (szyja, udo, podudzie itp.) 500
Badanie 2 okolic anatomicznych (np. głowa + kr. C) 890
Badanie 3 okolic anatomicznych 1200
Badanie 4 okolic anatomicznych (każde kolejne badanie 400,-) 1600
Kontrast 150