Ultrasonografia

Badanie ultrasonograficzne (USG) stanowi najszybsze i najtańsze badanie, z tego względu stosowane jest do diagnostyki przesiewowej. Jest to nieinwazyjna metoda diagnostyczna polegająca na obserwacji obrazu powstałego na skutek przenikania ultradźwięków przez tkanki. Obraz USG pozwala na określenie stanu naczynia, stwierdzeniu czy występują w nim zmiany miażdżycowe, co daje możliwość podjęcia decyzji o wyborze metody leczenia.

Jak działa obrazowanie metodą ultrasonografii?

Ultradźwięki są wysyłane przez specjalną głowicę, która po przystawieniu do ciała pozwala na diagnostykę poszczególnych organów, mięśni, naczyń krwionośnych czy płodu. Wykorzystanie efektu Dopplera pozwola dodatkowo na badanie kierunku i prędkości przepływu krwi w naczyniach, co ma szczególne znaczenie przy kwalifikacji do zabiegu naczyniowego.

Cennik badań USG (PLN)

USG tarczycy 60
USG jamy brzusznej 75
USG serca 100
USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych 110
USG Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych 110
USG Doppler tętnic kończyn górnych 110
USG Doppler tętnic kończyn dolnych 110
USG Doppler żył kończyn górnych 110
USG Doppler żył kończyn dolnych 110
USG Doppler aorty i tętnic biodrowych 110
USG Doppler żyły wrotnej 110
Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D 110
Konsultacja specjalistyczna 120

Puszczykowo

NZON Szpital w Puszczykowie

ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

61 89 84 220

rejestracja.puszczykowo@arterieart.com